پینی شو
پینی شو

توضیحات آگهی

توس76/2 _قطعه پنجم _دارای مجوزساخت وسند منگوله دار
۱۶۰متر قیمت پیشنهادی ما: ۱میلیاردو۷۰۰میلیون تومان:حداکثر

لطفا هنگام تماس اعلام کنید آگهی را در پینی شو مشاهده نموده اید.